Cerdded a beicio

 

Cerdded a Beicio ym Mae Abertawe

 
Mae cerdded a beicio ymysg y ffyrdd gorau o ddod i adnabod Bae Abertawe. Mae’r arfordir a’r wlad ar flaenau eich bysedd (neu fysedd eich traed) a dyma ambell ffordd wych o fynd i archwilio!
 

 
Gyda bron 400 milltir o hawliau tramwy, mae Bae Abertawe yn cynnig nifer o lwybrau cerdded cofiadwy, o deithiau byr i deuluoedd, gan weld nifer o eglwysi a thirnodau bach yn yr ardal, i lwybrau i bobl fwy profiadol, gyda golygfeydd syfrdanol o Benrhyn Gŵyr.

Mewn gwirionedd, mae Rhosili hyfryd, ar bwynt mwyaf gorllewinol Gŵyr, yn un o’r ’10 o Deithiau Cerdded Gorau ym Mhrydain’ yn ôl y Telegraph ac un o’r ’20 o Deithiau Cerdded Gwledig Gorau ym Mhrydain’ yn ôl y Times.  
Ac wrth gwrs, nid yr arfordir yn unig sy’n bwysig. Mae gan fewndir Gŵyr dirwedd amrywiol anhygoel sy’n llawn fflora a ffawna na fyddwch am eu colli. Rhowch gynnig ar Lwybr Gŵyr am daith heriol ar draws y Penrhyn. Neu ewch i ‘Wlad y Sgydau’ gwyrdd yng Nghwm Nedd, i’r dwyrain o Abertawe, i weld golygfeydd cwbl wahanol.
 
Free Walking Guides Swansea Bay

 
 

 
 

 
 

 
 

Taith Cerrig Beddi ym Mae Abertawe

 
Ewch i archwilio’r rhanbarth lle mae archryfelwr Llychlynnaidd, ci arwrol, sant a achubwyd gan wylanod a fforiwr Arctig oll yn gorwedd…
 
Swansea Bay Walking Tombstone Trail
 

 


 
 

 
Ewch i archwilio’r rhanbarth lle mae archryfelwr Llychlynnaidd, ci arwrol, sant a achubwyd gan wylanod a fforiwr Arctig oll yn gorwedd…  

 

Llwybrau Beicio

 
Mae bardd enwog, ci oedd yn achub bywydau, caer ganoloesol, ac amgueddfeydd oll yn rhan o’r daith ddiddorol hon yng nghyffiniau Abertawe. Gan ddechrau yn y Glannau ym Mae Abertawe a gorffen wrth Bont Llwchwr, mae’r cymal hwn o Lwybr Beicio’r Chwedlau yn cwmpasu Marina a Glannau Abertawe, Parc Gwledig Dyffryn Clun, a Chastell Casllwchwr.
 

 

 

Rhaid gweld, rhaid gwneud

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion