360 Beach and Watersports

Cyfleuster aml-gamp unigryw yng nghanol Bae Abertawe yw Chwaraeon Traeth a Dŵr 360.
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
# 01792 655844 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

360 Beach and Watersports


Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Wheelchair access Croeso i deuluoedd Parcio ar y safle Restaurant / Café Cawodydd Dim smygu o gwbl


Mae Canolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr 360 yn gyfleuster aml-gamp unigryw yng nghanol Bae Abertawe, adnodd naturiol trawiadol sy'n addas ar gyfer gweithgareddau ar y tir a'r môr. Agorwyd y ganolfan ym mis Medi 2012 ac mae'n cynnig cyfleoedd i unigolion a grwpiau o bob oed, gallu a chefndir gymryd rhan mewn amrywiaeth o gampau a gweithgareddau.

P'un a ydych am roi cynnig ar weithgaredd am y tro cyntaf, am wella'ch sgiliau a'ch gallu neu eisoes yn athletwr cymwys, mae gan 360 rywbeth i chi. Rydym yn cynnig sesiynau caiacio, padlo bwrdd ar eich traed, pŵer-farcuta, pêl-foli traeth ac amrywiaeth o weithgareddau traeth eraill dan arweiniad hyfforddwr cymwys. Mae'n cyrtiau traeth ar gael i'w llogi drwy'r flwyddyn!

Mae ein prisiau cystadleuol yn cynnwys yr holl gyfarpar y bydd ei angen arnoch i fwynhau eich sesiwn yn ddiogel. Mae ystafelloedd newid wedi'u gwresogi, loceri a chawodydd ar gael i'w defnyddio ym mhob tymor. Gyda bar-caffi trwyddedig, mae 360 hefyd yn lleoliad perffaith i ymlacio gyda ffrindiau a mwynhau golygfeydd panoramig trawiadol o'r bae. Gallwch hefyd logi'n Hystafell Clwb yn breifat yn ogystal â'r cyfleuster cyfan, a fyddai'n lleoliad unigryw ar gyfer unrhyw ddigwyddiad.

Ein nod yw bod yn ganolfan ar gyfer chwaraeon traeth, chwaraeon dŵr a gweithgareddau awyr agored yn ardal Bae Abertawe, gan gymell cynhwysiad a hygyrchedd wrth ddarparu cyfleusterau i'ch helpu i ragori ar y gamp o'ch dewis. Ewch i'n gwefan www.360swansea.co.uk i ganfod y cyfan sydd gennym i'w gynnig ac mae croeso i chi alw heibio i'r ganolfan neu gysylltu â chriw 360 ar unrhyw adeg am ragor o wybodaeth.

Cyfeiriad post:
Mumbles Road
Swansea
SA2 0AY

Rhif ffôn:
# 01792 655844   

Cyfeiriad e-bost:
@ info@360swansea.co.uk

Gwefan:
W www.360swansea.co.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
/
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
/

Oriau agor:

Check website for opening hours.

Achrediadau

Adventure Activities Licensing Authority (AALA)

Adventure Activities Licensing Authority (AALA)

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Hygyrchedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion