Beachcomber

Dyma westy bach cynnes a chyfeillgar a reolir gan deulu ym mae syfrdanol Abertawe.
Croeso Cymru
* * *
# 01792 651380 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Ystafelloedd ag ensuite Croeso i deuluoedd Trwyddedig Anifeiliaid anwes drwy drefniant Te / coffi yn yr ystafelloedd Dim smygu o gwbl Teledu yn yr ystafelloedd Visitor Information Point


Designation

Gwesty bach


Mae'r gwesty o fewn pellter cerdded i ganol y dref, ac mewn lle delfrydol i archwilio penrhyn Gŵyr neu i fynd i wylio gêm rygbi'r Gweilch neu gêm bêl-droed yr Elyrch.

Mae croeso cynnes i feicwyr a cherddwyr, ac mae lle i storio beiciau dan do. Mae cyfleuster sychu dillad gwlyb ar gael os oes angen, yn ogystal â bwrdd smwddio. Mae band eang cyflym iawn ar gael AM DDIM i'n gwesteion.

Mae amrywiaeth eang o ddewisiadau brecwast ar gael, gan gynnwys brecwast heb glwten, brecwast fegan a brecwast i ddeietau arbennig eraill. Gofynnwch am fwy o fanylion wrth gadw lle.

Cyfeiriad post:
364 Oystermouth Road
Swansea
SA1 3UL

Rhif ffôn:
# 01792 651380   

Cyfeiriad e-bost:
@ r.a.baber@talk21.com

Gwefan:
W www.beachcomberguesthouse.com

Graddau Croeso Cymru
Croeso Cymru
* * *
Cyfanswm yr ystafelloedd: 8
Prices (B&B per room, assuming twin/double occupancy) from: £50.00

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Gwobrau

Croeso i Gerddwyr

Croeso i Gerddwyr

Croeso i feicwyr

Croeso i feicwyr

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion