Bistrot Pierre

Mae Bistrot Pierre yn falch o'i leoliad yn natblygiad trawiadol Oyster Wharf, y Mwmbwls, Abertawe ar fae bendigedig Abertawe.
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
# 01792 365 040 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Bistrot Pierre


Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Cyfleusterau newid i fabanod Wheelchair access Croeso i deuluoedd Trwyddedig Lifft Ardaloedd i anifeiliaid anwes Toiledau Wi-Fi Cyfleusterau cyfarfod Toiled Hygyrch Groups Welcome


Raison d'être Bistrot Pierre yw coginio Ffrengig o safon, am bris da, a bwydlenni tymhorol. Rydyn ni'n hoffi cyfuno clasuron y bistrot Ffrengig, fel steak-frites, boeuf bourguignon a crème brûlée gyda'n fersiynau ni o ffefrynnau rhanbarthol fel confit de canard a paté de campagne. Ein bistrot hamddenol a chyfeillgar yw'r lle perffaith ar gyfer unrhyw achlysur.

Mae gan y bwyty deulawr, â lle i 160 o bobl, ffenestri llawr-i-nenfwd trawiadol, addurno mewnol bendigedig à la française, ardal far a seddi y tu allan. Mae'r ystafell fwyta breifat arbennig yn cynnig golygfeydd rhyfeddol ar draws Bae Abertawe, gan ddiwallu anghenion unrhyw achlysur arbennig gyda theulu a chyfeillion. Gall gynnig ciniawa traddodiadol neu ginio gweithio i hyd at 20 o bobl.

Ar agor saith niwrnod yr wythnos gan gynnwys brecwast, cinio a chinio gyda'r nos, felly mae gennym rywbeth i bawb, o'r cinio dau gwrs prix-fixe am £11.95 a bwydlen dau gwrs cyn theatr am £14.95 i'r fwydlen foethus à la carte. Ac i'r sawl sydd ag ychydig o amser, rydyn ni hefyd yn cynnig bwydlen cinio un cwrs am £9.95 yn unig.

Am rywbeth ychydig yn fwy unigryw, cynhelir amrywiaeth o ddigwyddiadau yn y bistrot. Ymunwch â ni ar ail a phedwaredd nos Fawrth y mis ar gyfer ein Soirée Gastronomique, sef bwydlen sefydlog chwe chwrs sy'n cynnig bwyd lleol llawn cymeriad. Dyma werth arbennig am arian, gyda phris o £22.95 y pen. Yn ogystal, rydyn ni'n cynnig noson o Giniawa a Gwin lle mae pob cwrs yn cynnwys gwydraid o win wedi'i ddewis yn arbennig. Cynhelir y nosweithiau hyn ar nos Fercher gyntaf a thrydedd nos Fercher y mis, felly ymunwch â ni am fwydlen cinio nos sefydlog o ddau neu dri chwrs am £22.95/£27.95 y pen.

Rydyn ni am sicrhau bod rhywbeth i bawb ar ein bwydlenni, ni waeth eich gofynion deietegol. Dyna pam y cewch ddewis o ddigonedd o blatiau di-glwten blasus hefyd, yn ogystal â bwydlen i blant.

Cyfeiriad post:
3 Oyster Wharf
Mumbles Road
Mumbles
Swansea
SA3 4DN

Rhif ffôn:
# 01792 365 040   

Cyfeiriad e-bost:
@ mumbles@pierre94.co.uk

Gwefan:
W www.bistrotpierre.co.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
/
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
/

Oriau agor:

Breakfast: Saturday & Sunday 9am - 11am Lunch: Monday to Friday 12 to 3pm Saturday & Sunday 12 to 5pm Dinner: Monday to Saturday 5pm to 10pm Sunday 5pm to 9pm Bar Food : Served every day from 12 - 7pm

Hygyrchedd

/ Gwell mynediad i bobl â nam symudedd

Bwydydd

  • Ffrengig

Gwybodaeth deiet

  • Dim glwten
  • Llysieuiol
Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion