Bramwood Accessible Holiday Home

Dyluniwyd Byngalo Gwyliau Bramwood ar gyfer pobl sy’n defnyddio cadair olwyn, pobl anabl neu bobl anabl gyda phobl eraill i'w cynorthwyo.
Croeso Cymru
* * * *
M 07920 181312 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Bramwood Accessible Holiday Home


Cyfleusterau

Croeso i blant Gwely crud ar gael Wheelchair access Ystafelloedd ag ensuite Croeso i deuluoedd Teledu Freeview Sychwr gwallt Cyfleusterau haearn smwthio Cyfleusterau golchi dillad Darperir llieiniau Parcio ar y safle Anifeiliaid anwes drwy drefniant Parcio preifat Seibiannau byr ar gael Gwelyau plant bach ar gael Dim smygu o gwbl Wi-Fi Toiled Hygyrch Visitor Information Point


Designation

Hunanarlwyo


Dyluniwyd Byngalo Gwyliau Bramwood ar gyfer pobl sy’n defnyddio cadair olwyn, pobl anabl neu bobl anabl gyda phobl eraill i'w cynorthwyo, ac mae'n unigryw i fro Gŵyr.
Yn Bramwood, rydym yn cynnig cyfle unigryw i deuluoedd fwynhau seibiant gyda mynediad i gyfarpar arbenigol, mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol.

Mae Byngalo Gwyliau Bramwood ar lôn dawel, heddychlon a choed ar ei hyd ym mhentrefan Pitton ar lethrau Mynydd Rhosili.

Mae sawl busnes sy'n cynnig mynediad i'w hamwynderau ym mro Gŵyr ac ymhellach i ffwrdd yn Abertawe.

Un o'r newidiadau mawr a gafwyd yn Abertawe yw y gall y ddinas ddweud bellach ei bod wedi agor chwe chyfleuster Changing Places.

Mae gennym ganolfan Surfability ym Mae Caswell hefyd, a ymddangosodd yn rhaglen Children in Need y BBC, ac mae'n rhoi cyfle i blant ac oedolion anabl roi cynnig ar syrffio.

Fodd bynnag, rhestrir sawl traeth hygyrch ar wefan Bae Abertawe. Ewch i'n tudalen cysylltiadau i gael rhagor o wybodaeth.

Rydym yn ein 4edd flwyddyn o weithredu cartref gwyliau hygyrch ym mro Gŵyr. Gwyddwn ein bod yn cynnig cartref gwyliau mawr ei angen.

Dyfarnwyd 4 seren i ni gan Groeso Cymru am y 3edd flwyddyn a gwnaed sylw ar ein basged groeso llawn cynnyrch lleol. Draig o'r enw Sizzle yw ein masgod a chewch fynd â hi adref gyda chi. Mae croeso i chi dynnu lluniau o Sizzle a'u rhannu ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae Bramwood mewn lleoliad gwych i lawr lôn oddi ar y briff ffordd i Rosili, felly mae'n dawel ac yn heddychlon, ond yn ddigon agos i benrhyn Gŵyr.

Un o'r lleoedd y mae'n rhaid ymweld ag ef yw Rhosili. Gallwch yrru yno a chael diod yn yr ystafelloedd te lleol neu fynd i'r dafarn.

Neu gyrrwch i Perriswood am brynhawn o ddysgu sgiliau hebogyddiaeth a saethyddiaeth.

Daw ein safbwynt ar yr hyn rydym yn ei ddarparu o wybodaeth am deithio gyda'n mab sy'n anabl, felly rydym wedi profi aros mewn lle heb gawod/gomôd na sling a allai godi'r teulu cyfan a theimlo fel mynd adref ar ôl tridiau.

Cyfeiriad post:
Bramwood
Pitton
Rhossili
Swansea
SA3 1PH

Rhif ffôn:
# 07920181312    M 07920 181312

Cyfeiriad e-bost:
@ bramwoodgower@gmail.com

Gwefan:
W bramwoodgower.co.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter
Google+

Graddau Croeso Cymru
Croeso Cymru
* * * *
Cyfanswm yr unedau: 1
Cysgu (isafswm): 2
Cysgu (uchafswm): 9
Prisiau (yr uned yr wythnos) o: £995.00

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Achrediadau

Tourism for All Member

Tourism for All Member

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Hygyrchedd

/ Gwell mynediad i bobl â nam symudedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion