Cartref Holidays

Mae Cartref Holidays, yn ardal wledig hardd Mawr, yn cynnig amrywiaeth o eiddo tair ystafell wely sydd wedi'u graddio'n 4* gan Groeso Cymru.
Croeso Cymru
Listed
# 01792 845040 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Cyfleusterau

Croeso i blant Croeso i deuluoedd Cyfleusterau golchi dillad Darperir llieiniau Anifeiliaid anwes drwy drefniant Parcio preifat Seibiannau byr ar gael Dim smygu o gwbl Wi-Fi Visitor Information Point


Designation

Hunanarlwyo


Mae pob eiddo yn safle 1 erw Valley View ac mae pob un yn agos i warchodfa natur Cwm Clydach ac yn edrych drosti . Er eu bod yn wahanol o ran cymeriad, mae gan bob eiddo olygfeydd di-dor dros y warchodfa ynghyd â gerddi a pharcio preifat.

Gyda phob eiddo ar yr un safle, mae Valley View yn cynnig yr ateb delfrydol i barau sy'n chwilio am seibiant tawel i ymlacio, ac i grwpiau o hyd at 28 sydd am ddefnyddio'r lleoliad ar gyfer dathliad arbennig neu benwythnos llawn gweithgareddau! Gall grwpiau fanteisio ar ein cydlynydd gweithgareddau ar y safle a fydd yn barod i'ch helpu i greu eich seibiant perffaith a hynny am ddim.

Gallwch ddewis aros yn y Porthdy clyd sydd ar un lefel, y bwthyn trillawr sef Fir Tree Cottage, 'Cartref' sef un o hen fythynnod y glowyr neu fflat fodern Tŷ Llwy sy'n rhannu'r prif dŷ - mae llety yma ar gyfer pob chwaeth.

Mae'r safle wrth droed pwynt uchaf Abertawe ac mae llwybrau cerdded a gweithgareddau gwledig ar garreg y drws - ac eto taith 25 munud yn unig yw hi mewn car i Abertawe (neu ewch ar y bws - mae'r safle bws ger y llety!). Mae'r holl lwybrau i dwristiaid ychydig funudau i ffwrdd hefyd, a'r safle cyfleus hwn a'r croeso Cymreig cynnes sy'n denu ymwelwyr yn ôl dro ar ôl tro!

Mae eich gwyliau yr un mor bwysig i ni ag ydyw i chi, felly ffoniwch am sgwrs - rydym am sicrhau mai Valley View yw'r lle iawn i chi. Byddwn yn barod i drafod yn onest eich gofynion penodol am y seibiant perffaith hwnnw.

Croeso...mae croeso Cymreig cynnes yn aros amdanoch.

Cyfeiriad post:
Valley View
Rhyd Y Gwin
Swansea
SA6 5TE

Rhif ffôn:
# 01792 845040   

Cyfeiriad e-bost:
@ cartrefholidays@gmail.com

Gwefan:
W www.cartrefholidays.co.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Google+

Graddau Croeso Cymru
Croeso Cymru
Listed
Cyfanswm yr unedau: 4
Cysgu (isafswm): 2
Cysgu (uchafswm): 6
Prisiau (yr uned yr wythnos) o: £390.00

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Gwobrau

Croeso i Gerddwyr

Croeso i Gerddwyr

Croeso i feicwyr

Croeso i feicwyr

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion