Down to Earth

Mae Down to Earth yn cynnig profiadau ac eco-anturiaethau anhygoel o'n dwy ganolfan wych ar benrhyn Gŵyr. Ar agor yn ddyddiol, drwy'r flwyddyn.
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
# 01792 232 439 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Down to Earth


Cyfleusterau

Croeso i blant Maes chwarae i blant Cyfleusterau newid i fabanod Wheelchair access Croeso i deuluoedd Siop fwyd / deithiol Parcio ar y safle Cawodydd Toiledau Wi-Fi Cyfleusterau cyfarfod Toiledau yn y maes parcio/gerllaw Toiled Hygyrch Caniateir cŵn – Cyfyngiadau mynediad Gall y daith gerdded fod yn arw/anodd ei chyrraedd Groups Welcome


www.downtoearthproject.org.uk

Gyda dros ddeng mlynedd o brofiad yn cyflwyno anturiaethau arloesol yn yr awyr agored, rydym ni'n cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau i bob oedran a gallu.

Yn seiliedig ar dyddynnod blaengar ac wedi'u datblygu mewn ffordd gynaliadwy, rydym yn cynnig y gweithgareddau canlynol:

Gweithgareddau antur - dringo coed, arfordiro, abseilio, dringo creigiau, caiacio.

Eco-adeiladu - gosod/creu fframio â phren, adeiladu â beliau gwair, adeiladu â deunydd naturiol, adeiladu waliau sychion a mwy...

Tyfu bwyd a choginio yn yr awyr agored - yn organig ac mor ffres â phosib!

Mae ein safle yn Murton 10 munud o gerdded o draeth Caswell drwy'r goedwig!

Mae ein holl staff wedi cael gwiriad GDG manwl, maent yn gymwys i roi cymorth cyntaf ac mae ganddynt brofiad helaeth o weithio gyda grwpiau gwahanol.

Mae gennym gymarebau staff hynod uchel - 1 i 6 - i sicrhau ein bod ni'n gofalu amdanoch a'ch bod yn cael eich cefnogi.

Fel menter gymdeithasol (nid er elw), mae Down to Earth yn canolbwyntio ar gynnig profiadau sy'n canolbwyntio ar y person ac sy'n wirioneddol ryfeddol!

Mae gennym drwydded yr Awdurdod Trwyddedu Gweithgareddau Antur a gallwn gynnig achrediad drwy'r RhCA/Agored Cymru, os bydd diddordeb.

Cyfeiriad post:
72a Manselfield Road
Murton
Swansea
SA3 3AP

Rhif ffôn:
# 01792 232 439   

Cyfeiriad e-bost:
@ info@downtoearthproject.org.uk

Gwefan:
W www.downtoearthproject.org.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
/
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
/

Oriau agor:

Open 9:30am - 4:30pm.

Achrediadau

Adventure Activities Licensing Authority (AALA)

Adventure Activities Licensing Authority (AALA)

Agored Cymru

Agored Cymru

Ffederasiwn Ffermydd Dinas a Gerddi Cymunedol

Ffederasiwn Ffermydd Dinas a Gerddi Cymunedol

Institute for Outdoor Learning

Institute for Outdoor Learning

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Hygyrchedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion