Green Meadows Annexe

Rhandy hunangynhwysol ar y llawr gwaelod ym mhentref y Crwys. Taith fer mewn car o draethau penrhyn Gŵyr a dinas Abertawe.
Croeso Cymru
* * * *
# 01792 873781 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Cyfleusterau

Cyfleusterau golchi dillad Darperir llieiniau Parcio preifat Teledu lloeren Seibiannau byr ar gael Dim smygu o gwbl


Designation

Hunanarlwyo


Mae pentref tawel a phert y Crwys mewn man canolog ar benrhyn Gŵyr - Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf Prydain.

Daith fer i ffwrdd mewn car, ceir traethau hyfryd Gŵyr gyda'u chwaraeon dŵr a Llwybr yr Arfordir sy'n rhoi golygfeydd arbennig i gerddwyr o'r glannau trawiadol. Hefyd o fewn pellter rhwydd, mae canol dinas Abertawe gyda'i farina a'i gyfleusterau hamdden ardderchog. Gerllaw, ym mhentref Tregŵyr, mae cyswllt rheilffordd â gorllewin Cymru, Abertawe a Chaerdydd.

Mae'n rhandy hunangynhwysol ar y llawr gwaelod yn gysurus, gyda phob cyfleuster, gan gynnwys gwres canolog. Mae gwely dwbl cyfforddus yn yr ystafell wely a chypyrddau dillad â digon o le ynddynt. Darperir dillad gwely, tyweli a sychwr gwallt.

Mae cegin dull gali yn cynnwys peiriant golchi llestri, peiriant golchi/sychu dillad, ffwrn a hob trydan a microdon.

Yn yr ystafell fyw mae teledu 32 fodfedd â sgrîn fflat gyda phecyn Sky llawn, gan gynnwys ffilmiau a chwaraeon. Mae'r ystafell fyw yn edrych dros batio preifat ac mae gan yr ardd yn y cefn olygfa o gaeau a choetiroedd. O flaen yr eiddo mae lawntiau a lle parcio oddi ar y ffordd o flaen y rhandy.

Mae'r ystafell ymolchi'n cynnwys cawod (â dau ris i'w chyrraedd), basn ymolchi a thoiled. Mae pwynt siafio hefyd.

Yn y pentref mae siop Spar a swyddfa bost a thafarn y Poundffald sy'n gweini bwyd blasus trwy'r dydd. Funudau i ffwrdd ym mhen arall y pentref mae Clwb Golff a Bwyty Gŵyr.

Gyferbyn â'r eiddo mae ardal goediog fach lle mae llwybr parhaol drwy'r coed wedi cael ei adeiladu.

"Trysor o le, gyda phopeth y gallai fod ei angen arnom i wneud ein harhosiad yn eich rhandy hyfryd yn ddifyr dros ben."
Sue a Bob, Nottingham.

"Dyma le arbennig - noddfa hyfryd, lân a chlyd i ddau ar benrhyn hardd Gŵyr."
Pat a Dick, Uxbridge.

Cyfeiriad post:
Green Meadows
23 Tirmynydd Road
Three Crosses
Swansea
SA4 3PP

Rhif ffôn:
# 01792 873781   

Cyfeiriad e-bost:
@ b.morris781@btinternet.com

Graddau Croeso Cymru
Croeso Cymru
* * * *
Cyfanswm yr unedau: 1
Cysgu (isafswm): 1
Cysgu (uchafswm): 2
Prisiau (yr uned yr wythnos) o: £200.00

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Gwobrau

Croeso i Gerddwyr

Croeso i Gerddwyr

Croeso i feicwyr

Croeso i feicwyr

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion