Hardingsdown Bunkhouse

Tŷ Bynciau Hardingsdwn - llety cyfforddus a fforddiadwy i unigolion, teuluoedd a grwpiau ar fferm organig weithredol yng nghanol bro Gŵyr.
Croeso Cymru
* * * *
# +441792386222 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Cyfleusterau

Croeso i blant Croeso i deuluoedd Cyfleusterau haearn smwthio Cyfleusterau golchi dillad Llieiniau i’w hurio Parcio ar y safle Anifeiliaid anwes drwy drefniant Parcio preifat Seibiannau byr ar gael Dim smygu o gwbl Wi-Fi


Designation

Llety Byncws


Mae Tŷ Bynciau Hardingsdown yn lleoliad perffaith ar gyfer amrywiaeth o wyliau ym Mhenrhyn Gŵyr. Mae'r tŷ bynciau ar Fferm Lower Hardingsdown, oddeutu pymtheg milltir o Abertawe ac mae mewn lleoliad delfrydol i chi fanteisio ar olygfeydd, traethau, llwybrau cerdded a cheffyl yr ardal hardd hon.

Ysgubor garreg wedi'i hadfer yn chwaethus ac yn fodern yw'r tŷ bynciau ar fferm organig weithredol.

Gall hyd at 14 o bobl gysgu'n gyfforddus yn y tŷ bynciau. Mae pedair ystafell wely â lle i 12 o bobl a dau wely cadair yn yr ystafell fyw sy'n creu 14 gwely. Mae un ystafell wely ag un gwely bync ar y llawr gwaelod, ac ar y llawr cyntaf mae ystafell wely ag un gwely bync, ystafell wely â gwely bync a gwely sengl ac ystafell wely a phum gwely sengl. Mae ystafell gawod ar y llawr cyntaf gyda thoiled a basn.

Mae ystafell fyw glyd ar y llawr gwaelod yn ogystal â chegin gyda dwy oergell, cwcer â chwe chylch, sinc dwbl, yr holl lestri angenrheidiol, cyllyll a ffyrc, sosbenni a phadellau. Mae dwy ystafell gawod â thoiled a basn ar y llawr gwaelod hefyd.

Mae'r tŷ bynciau wedi'i wresogi trwyddo gyda phwmp gwres ffynhonnell ddaear sy'n ei wneud yn gynnes ac yn glyd ar nosweithiau oer y gaeaf!

Y tu allan mae digon o le i barcio ceir a phatio sy'n berffaith ar gyfer barbeciwiau. Mae ystafell sychu ar wahân hefyd a lle dan glo i storio unrhyw gyfarpar awyr agored yn ogystal â thap allanol i olchi eich offer.

Rhannu ystafell... lle rydych yn talu am eich gwely am y noson ac yna'n rhannu'r cyfleusterau (h.y. y gegin, yr ystafell fyw a'r ystafelloedd ymolchi) â phobl eraill sy'n aros yno. Y gost y person am noson yw £20

Llogi'r llety cyfan... lle rydych yn llogi'r tŷ bynciau cyfan at eich defnydd unigol chi. Y gost yw £220 y noson ar gyfer nos Wener, nos Sadwrn, gwyliau'r ysgol a gwyliau banc. Codir £190 y noson am nos Sul a nosweithiau yng nghanol yr wythnos. Byddai'n costio £1330.00 i logi'r tŷ bynciau am wythnos l

Cyfeiriad post:
Lower hardingsdown farm
Llangennith
SA3 1HT

Rhif ffôn:
# +441792386222    M 07969 907613

Cyfeiriad e-bost:
@ bunkhousegower@btconnect.com

Gwefan:
W bunkhousegower.co.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter

Graddau Croeso Cymru
Croeso Cymru
* * * *
Cyfanswm yr unedau: 1
Cysgu (isafswm): 1
Cysgu (uchafswm): 14
Prisiau (yr uned yr wythnos) o: £0.00

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Gwobrau

Croeso i Gerddwyr

Croeso i Gerddwyr

Croeso i feicwyr

Croeso i feicwyr

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Hygyrchedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion