Morgans Hotel

Mae Morgans yn westy bwtîc moethus, yn fwyty, ac yn far yng nghanol dinas Abertawe.
Croeso Cymru
* * * *
# 01792 484848 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Ystafelloedd ag ensuite Prydau nos ar gael Croeso i deuluoedd Trwyddedig Lifft Parcio preifat Restaurant / Café Seibiannau byr ar gael Te / coffi yn yr ystafelloedd Dim smygu o gwbl Teledu yn yr ystafelloedd Wi-Fi Groups Welcome


Designation

Gwesty


Roedd Morgans, sydd mewn adeilad rhestredig Gradd II, yn gartref i'r awdurdod porthladd. Mae'n llawn cymeriad a swyn, ac yn cynnwys pedwar deg dwy o ystafelloedd gwely moethus, cyfleusterau ciniawa gwych a dau far cyfoes.

Dewch i gael eich hudo gan ystafelloedd gwely cysurus Morgans sydd wedi'u dylunio'n unigol, a naws moethus pob ystafell unigol gan gynnwys teledu sgrîn fflat enfawr, ystafelloedd ymolchi en-suite a chawodau dwbl.

Gyferbyn â'r prif westy y mae Tŷ Tref Morgans, a oedd yn adeilad rhaglywiaeth yn wreiddiol, ac yn darparu llety hwyl a steilus am brisiau fforddiadwy, wrth barhau i gynnig y steil a'r cysur a ddisgwylir ym Morgans.

Gall gwesteion hefyd fanteisio ar barcio diogel ar y safle, brecwast Cymreig llawn a chysylltiad cyflym â'r we.

Gall gwesteion fwyta mewn steil ym mwyty Morgans gyda bwydlenni cyffrous a chreadigol a gwasanaeth cyfeillgar ac effeithiol sy'n galluogi gwesteion i fwynhau profiad bwyta amheuthun i'r eithaf.
Mae bwyta o dan y sêr hefyd ar gael, gydag Atriwm moethus Morgans, lleoliad swynol sy'n berffaith ar gyfer grwpiau bychain.

Mwynhewch ddiod ym Morgans ac ymlaciwch gyda ffrindiau mewn amgylchiadau cyfoes Barau Morgans, ymdrochwch yn yr awyrgylch gyda chwrw oer, gwydraid o win neu'r coctel perffaith. Neu gall gwesteion fynd i Far Champagne Morgans, dewis steilus i'r soffas meddal yn y barau eraill. Y bar Champagne yw'r lle i chi ac mae'n denu cymysgedd o bobl leol ffasiynol.

Morgans yw'r lleoliad perffaith ar gyfer eich digwyddiadau corfforaethol, yn addas i hyd at 85 o westeion, llogi ystafelloedd hyblyg, technoleg o'r radd flaenaf a phrisiau cynrychiolydd dydd.

Mae Morgans hefyd yn cynnig cyfleusterau ar gyfer digwyddiadau preifat a phriodasau gyda hyd at gant a phedwar deg o bobl, gyda bwyd a lluniaeth arbenigol ac ystod o opsiynau bwyd ar gael a all gael eu newid yn ôl eich anghenion.

Cyfeiriad post:
Somerset Place
Swansea
SA1 1RR

Rhif ffôn:
# 01792 484848   

Cyfeiriad e-bost:
@ reception@morganshotel.co.uk

Gwefan:
W www.morganshotel.co.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter

Graddau Croeso Cymru
Croeso Cymru
* * * *
Cyfanswm yr ystafelloedd: 42
Prices (B&B per room, assuming twin/double occupancy) from: £110.00

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Gwobrau

Croeso i Gerddwyr

Croeso i Gerddwyr

Croeso i feicwyr

Croeso i feicwyr

Gwobr Aur Croeso Cymru 2014

Gwobr Aur Croeso Cymru 2014

Gwobr Twristiaeth Bae Abertawe: Gwesty Mawr Gorau (2012)

Gwobr Twristiaeth Bae Abertawe: Gwesty Mawr Gorau (2012)

Swansea Bay Tourism Award: Best Large Independent Hotel (2014)

Swansea Bay Tourism Award: Best Large Independent Hotel (2014)

Swansea Bay Good Food Circle Member

Swansea Bay Good Food Circle Member

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Hygyrchedd

/ Gwell mynediad i bobl â nam symudedd

Lawrlwytho datganiad hygyrchedd >

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion