Perriswood Archery and Falconry Centre

Saethyddiaeth, Hebogyddiaeth a Saethu Reifflau Aer, ar gael i bob gallu ac oed ac i bob achlysur.
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
# 01792 371661 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Wheelchair access Croeso i deuluoedd Siop fwyd / deithiol Parcio ar y safle Restaurant / Café Toiledau Cludiant cyhoeddus tua 100m Toiled Hygyrch Croesewir cŵn drwy’r flwyddyn Caniateir cŵn – Cyfyngiadau mynediad Groups Welcome


Mae Brian Williams yn byw yma ar Fferm Perriswood sydd wedi bod yn gartref i genedlaethau o'i deulu am dros 200 mlynedd. Yn 2004, penderfynodd Brian fynd ar drywydd gwahanol a dechrau addysgu saethyddiaeth. Dechreuodd y ganolfan gyda dim ond 7 bwa a 2 darged yn un o'r caeau ond dros y blynyddoedd mae'r ganolfan wedi mynd o nerth i nerth ac erbyn heddiw gall hyd at 80 o bobl saethu yn Perriswood ar yr un pryd!

Erbyn gwanwyn 2007 penderfynodd Brian nad oedd newid y ffordd y caiff saethyddiaeth ei dysgu yn ddigonol ac felly roedd am gyflwyno adar ysglyfaethus i'r fferm. Mae'r ochr newydd hon i'r busnes wedi arwain at lawer o lwyddiant ac un o'r sylwadau mwyaf cyffredin gan ein h yw mai ychydig iawn o ganolfannau hebogyddiaeth sy'n caniatáu i'r cyhoedd fynd mor agos at yr adar.

Mae Brian a gweddill y tîm yn Perriswood yn ymroddedig i gynnig profiadau newydd cyffrous a llawn hwyl i'r cyhoedd, felly pwy â ŵyr beth ddaw yn y dyfodol.

Cyfeiriad post:
Perriswood Farm
Penmaen
Swansea
SA3 2HN

Rhif ffôn:
# 01792 371661    M 07836713263

Cyfeiriad e-bost:
@ info@perriswood.com

Gwefan:
W www.perriswood.com

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
/
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
/

Oriau agor:

Summer time 10 am - 7pm, Winter time 10am - 6pm

Gwybodaeth oriau agor:

We are open all year round, and only close 3 days a year - Christmas Day, Boxing Day, and New Years Day

Gwobrau

Trip Advisor Certificate of Excellence 2015

Trip Advisor Certificate of Excellence 2015

Trip Advisor Certificate of Excellence 2016

Trip Advisor Certificate of Excellence 2016

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Hygyrchedd

/ Gwell mynediad i bobl â nam symudedd
/ Gwell mynediad i bobl â nam ar y golwg
/ Gwell mynediad i bobl â nam ar y clyw

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion