Scamperholidays

Cwmni ar benrhyn Gŵyr sy'n cynnig gwersylla crand a moethus, yn wych i anifeiliaid anwes, yw Scamper Holidays.
Croeso Cymru
o Service Provider
i Approved
# 01792 202325 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Scamperholidays


Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Maes chwarae i blant Croeso i deuluoedd Teledu Freeview Sychwr gwallt Cyfleusterau golchi dillad Darperir llieiniau Parcio ar y safle Anifeiliaid anwes drwy drefniant Parcio preifat Seibiannau byr ar gael Te / coffi yn yr ystafelloedd Dim smygu o gwbl Wi-Fi


Designation

Oes Arall a’r Oes a Fu


Cwmni gwersylla crand wedi'i leoli ar Benrhyn Gŵyr yw Scamper Holidays. Rydym yn cynnig gwyliau gwersylla crand sy'n hwyl ac yn llesol i deuluoedd, grwpiau a chyplau yn ne Cymru. Ein nod yw darparu profiadau gwyliau rhyfeddol i bob person sy'n dod i'n lleoliad gwersylla crand a moethus.
Wedi'i leoli yn nwy ardal eiconig o harddwch Gŵyr; y cyntaf yw Parc Carafanio a Gwersylla Pitton Cross, lle mae ein llety Cwt Bugail yn agos i fae enwog Rhosili (Pleidleisiwyd "Traeth gorau'r DU" a "(9fed Traeth Gorau'r Byd" gan TripAdvisor). Rydym yn cynnig gwyliau bythgofiadwy lle gallwch wir ymlacio a dadflino. O fwyta yn yr awyr agored i fanteisio ar y golygfeydd rhyfeddol; gyda'ch dec canopi personol, gallwch flasu'r byd y tu allan o'r tu mewn. Gan gynnwys lliwiau twym a meddal, a deunyddiau naturiol, mae ein Cytiau Bugail yn rhoi ymdeimlad tawel a chysurus i'ch gwyliau amhrisiadwy. Mae ein Cytiau Bugail hefyd yn cynnwys twymwyr effaith llosgwr pren, sy'n cynnig awyrgylch cynnes a chysurus beth bynnag yw'r tywydd.

Mae ein hail leoliad yng ngogledd Gŵyr ym Mharc Teithio a Gwersylla Kennexstone wedi'i leoli yng nghefn gwlad godidog ac mae'n 8 munud mewn car o fae hardd Llangynydd. Bydd ymweld â'n hail leoliad yn eich cyffroi i fentro i dirwedd hardd Penrhyn Gŵyr. Bydd ein safle yn Llangynydd yn rhoi cyfle i chi ymgyfarwyddo â natur lle gallwch anadlu aer y cefn gwlad wrth edmygu'r sêr yn awyr hardd y nos.

Yn Kennexstone mae gennym amrywiaeth o lety gwersylla crand o gytiau Tiki i gyfuniadau o gerbyd gwersylla a chwt. Chwilio am antur? - dyma'r lle delfrydol i chi fentro.

Croesewir anifeiliaid anwes ym mhob un o'n lleoedd gwersylla crand gan fod Penrhyn Gŵyr yn boblogaidd i berchnogion cŵn, gyda mynediad trwy'r flwyddyn ar lawer o'r traethau.

Scamper Holidays - y ffordd orau i brofi gwersylla crand gyda'ch anifeiliaid anwes yng Nghymru!

Cyfeiriad post:
Scamperholidays @ Pitton Cross, Rhossili

SA3 1PT

Rhif ffôn:
# 01792 202325   

Cyfeiriad e-bost:
@ enquiries@scampervanhire.co.uk

Gwefan:
W www.scamperholidays.co.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter
Google+

Graddau Croeso Cymru
Croeso Cymru
o Service Provider
i Approved
Cyfanswm yr unedau: 19
Cysgu (isafswm): 1
Cysgu (uchafswm): 7
Prisiau (yr uned yr wythnos) o: £175.00

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Gwobrau

Swansea Bay Tourism Award: Best Alternative Accommodation (2014)

Swansea Bay Tourism Award: Best Alternative Accommodation (2014)

Swansea Bay Tourism Award: Best Visitor Experience (2014)

Swansea Bay Tourism Award: Best Visitor Experience (2014)

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion