Sea Breeze Holiday Chalet

Cartref gwyliau modern, glân a chyfforddus yn y Mwmbwls, sy'n gyfleus ar gyfer Bae Abertawe, penrhyn Gŵyr a gorllewin Cymru.
Croeso Cymru
Awaiting Grading
M 07951885772 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Cyfleusterau

Croeso i blant Gwely crud ar gael Croeso i deuluoedd Teledu Freeview Sychwr gwallt Darperir llieiniau Tâl mesurydd am danwydd Parcio ar y safle Anifeiliaid anwes drwy drefniant Parcio preifat Seibiannau byr ar gael Gwelyau plant bach ar gael Dim smygu o gwbl


Designation

Hunanarlwyo


Mae Bridle Mews yn glos bach o gabanau gwyliau ger baeau hardd Limeslade a Bracelet yn y Mwmbwls nad yw'n bell o'r traethau niferus a'r atyniadau eraill i dwristiaid ym mhenrhyn Gŵyr, Abertawe a gorllewin Cymru. Mae penrhyn Gŵyr yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Mae rhai o draethau glanaf Cymru yno. Cysylltwch â ni ynghylch argaeledd 2017 neu am fwy o wybodaeth.

Mae ein caban modern, golau a chyfforddus yn cynnwys 2 ystafell wely, ystafell fyw, cegin ac ystafell ymolchi gyda bath a chawod. Mae lle parcio ar gael wrth ochr y caban. Er cysur gwesteion y dyfodol, NI chaniateir smygu.

Mae'r YSTAFELL FYW wedi'i dodrefnu'n gyfforddus â soffa ledr, bwrdd cinio a chadeiriau. Mae teledu sgrîn wastad gyda Freeview a chwaraewr DVD, yn ogystal â radio CD.

Mae gennym ddetholiad o lyfrau a DVDs i chi eu defnyddio. Mae gwresogyddion wal trydan ar gyfer y nosweithiau oerach.

Mae'r GEGIN yn cynnwys ffwrn drydan gyda gril a phopty, oergell gydag adran rewi, microdon, tegell a thostiwr.
Rydym wedi darparu'r holl lestri, cyllyll a ffyrc ac offer y dylai fod eu hangen arnoch yn ystod eich ymweliad, yn ogystal â haearn stêm a bwrdd smwddio.

YR YSTAFELLOEDD GWELY - mae gwely dwbl yn Ystafell Wely 1 a gwelyau bync yn Ystafell Wely 2. Mae gwres, wardrob a lle storio yn y ddwy. Darperir dillad gwely, duvets a gobenyddion. Mae crud teithio ar gael ar gais.

Mae'r YSTAFELL YMOLCHI newydd gael ei moderneiddio ac mae'n cynnwys bath, cawod effeithlon a thoiled.

Mae caban Sea Breeze ar ffordd breifat, ac mae lle parcio wrth ochr yr eiddo. Mae ardal ddec o flaen y caban a gardd fach breifat ac ardal batio yn y cefn.

Cyfraddau gwyliau wythnosol - dydd Sadwrn i ddydd Sadwrn o £250 i £385, gan ddibynnu ar y tymor. Gall seibiannau byr fod ar gael hefyd y tu allan i'r prif dymor gwyliau - o leiaf 3 noson - gofynnwch.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau. www.MumblesGowerSelfCatering.co.uk

Cyfeiriad post:
16 Bridle Mews
Limeslade
Mumbles
Swansea
SA3 4JP

Rhif ffôn:
M 07951885772

Cyfeiriad e-bost:
@ seabreezechalet@gmail.com

Gwefan:
W www.MumblesGowerSelfCatering.co.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Google+

Graddau Croeso Cymru
Croeso Cymru
Awaiting Grading
Cyfanswm yr unedau: 1
Cysgu (isafswm): 1
Cysgu (uchafswm): 4
Prisiau (yr uned yr wythnos) o: £190.00

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Gwobrau

Croeso i Gerddwyr

Croeso i Gerddwyr

Croeso i feicwyr

Croeso i feicwyr

Hygyrchedd

/ Gwell mynediad i bobl â nam symudedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion