Swansea Marriott Hotel

Mae gan Westy'r Marriott Abertawe gyfleusterau trawiadol ar gyfer gwleddau a chynadleddau, gyda bwyd a lluniaeth arbenigol.
AA
# 01792 642020 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Wheelchair access Ystafelloedd ag ensuite Prydau nos ar gael Croeso i deuluoedd Sychwr gwallt Pwll dan do Cyfleusterau haearn smwthio Trwyddedig Lifft Parcio preifat Restaurant / Café Teledu lloeren yn yr ystafell Seibiannau byr ar gael Te / coffi yn yr ystafelloedd Dim smygu o gwbl Teledu yn yr ystafelloedd Wi-Fi Canolfan ffitrwydd / campfa Gwasanaeth ystafell ar gael Cyfleusterau cyfarfod Visitor Information Point Groups Welcome


Designation

Gwesty


Os ydych chi'n gweithio neu'n cael egwyl ymlaciol, Marriott Abertawe yw'r lleoliad delfrydol.
Tro bach i ganol y ddinas sy'n cynnwys marchnadoedd ac atyniadau bywiog, gyda'r cyrsiau golff gorau yng Nghymru, pellter byr o'r Stadiwm Liberty a Chwrs Rasio Ffos Las, mae Gwesty'r Marriott Abertawe yn apelio at bawb.

Byddwch yn derbyn gwasanaeth rhagorol a chroeso cynnes mawr Cymreig.

Mae ein hystafelloedd gwely mawr yn cynnig cysur ac ymarferoldeb eithriadol. Manteisiwch ar y lle gweithio yn eich ystafell, cyn dadflino yn ein hardal hamdden sy'n cynnwys campfa fach, pwll nofio, trobwll a sawna.

Mae bwyty'r gwesty yn gweini bwyd lleol ynghyd â gwîn da. Mae gennym fwydlen gwasanaeth ystafell eang hefyd. I archebu lle yn y bwyty, cliciwch ar y ddolen ganlynol.
https://www.tableresmarriott.com/swansea-marriot-hotel-maritime-quarter/the-bayside-grill-restaurant

Mae gan Westy'r Marriott Abertawe gyfleusterau trawiadol ar gyfer gwleddau a chynadleddau, gyda bwyd a lluniaeth arbenigol. Os ydych chi'n gweithio neu'n cael egwyl ymlaciol, Marriott Abertawe yw'r lleoliad delfrydol.

Cyfeiriad post:
Maritime Quarter
Swansea
SA1 3SS

Rhif ffôn:
# 01792 642020   

Cyfeiriad e-bost:
@ mhrs.swsdt.frontdesk@marriotthotels.com

Gwefan:
W www.swanseamarriott.co.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter

Graddio AA
AA

Cyfanswm yr ystafelloedd: 119
Prices (B&B per room, assuming twin/double occupancy) from: £95.00

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Gwobrau

Swansea Bay Tourism Award: Highly Commended - Best Large Hotel (2014)

Swansea Bay Tourism Award: Highly Commended - Best Large Hotel (2014)

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion