Verdi's

Caffi, parlwr hufen iâ a bwyty trwyddedig a reolir gan deulu yw Verdi’s gydag enw da am flas a safon Eidalaidd go iawn.
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
# 01792 369135 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Wheelchair access Croeso i deuluoedd Trwyddedig Toiledau Toiled Hygyrch


Rydym ar lan y môr ym mhentref pysgota Fictoraidd y Mwmbwls, Abertawe – man geni Dylan Thomas.

Mae gennym seddi awyr agored a dan do ar gyfer hyd at 400 o bobl, gyda phob sedd yn mwynhau golygfeydd panoramig anhygoel ar draws Bae Abertawe.

Rydym yn ymfalchïo yn ein hamrywiaeth o goffis Eidalaidd, ac nid yw’r gydnabyddiaeth rydym wedi’i hennill wedi dod ar hap a damwain. Mae crefftwaith y gwneuthurwyr coffi Eidalaidd yn gelfyddyd gain a medrus sy’n cymryd blynyddoedd i’w meistroli. DYMA’R lle am cappuccino, espresso, latte macchiato etc!

Caiff hyd at 30 blas gwahanol o hufen iâ Eidalaidd hufen ffres arobryn eu creu bob dydd gan ddefnyddio’r llaeth a’r hufen gorau o’r llaethdai lleol.

Mae ein holl fara, cacennau, sgonau, pasteiod, semifreddi a phwdinau’n rhai cartref hefyd.

Mae’r amrywiaeth llawn o flasau hefyd yn cael eu gweini yn ein hadran gludfwyd – mae cynwysyddion thermol sy’n cadw tymheredd rhew am 4 i 6 awr ar gael i’r rhai sy’n dod o bell.

Mae bwyty Verdi’s yn enwog am greu pizza a phasta cartref, y mae llawer ohonynt yn ryseitiau teulu traddodiadol. Mae’r fwydlen hefyd yn cynnwys detholiad eang o brydau llysfwytäol.

Cyfeiriad post:
Knab Rock
Mumbles Road
Mumbles
Swansea
SA3 4EN

Rhif ffôn:
# 01792 369135   

Cyfeiriad e-bost:
@ admin@verdis-cafe.co.uk

Gwefan:
W www.verdis-cafe.co.uk

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
/
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
/

Oriau agor:

Open from 10am Every Day Closing Times - April, May & October - 9pm June to September - 9.30pm (10pm in School Holidays) (Close 6pm Monday to Thursday in Winter)

Gwobrau

Food Hygiene Rating 5

Food Hygiene Rating 5

Hygyrchedd

Bwydydd

  • Eidalaidd
  • Hufen Iâ / Pwdin
  • Pizza

Gwybodaeth deiet

  • Llysieuiol
Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion