Wales National Pool Swansea

Mae rhywbeth at ddant pawb ym Mhwll Cenedlaethol Cymru Abertawe. Mae'n cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau dŵr.
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
# 01792 513 513 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Wales National Pool Swansea


Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Cyfleusterau newid i fabanod Wheelchair access Croeso i deuluoedd Pwll dan do Lifft Parcio ar y safle Restaurant / Café Toiledau Dim smygu o gwbl Cyfleusterau cyfarfod Cludiant cyhoeddus tua 200m Toiled Hygyrch


Mae'r rhain yn cynnwys lonydd nofio i nofwyr cymwys; nofio hamdden i'r rhai nad ydynt yn gallu nofio a theuluoedd; amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd dŵr, gan gynnwys acwa-ymarfer, acwa-lladin a'n sesiynau nofio poblogaidd ar gyfer y treiathlon, sef 4 Tri a Tristars iau; a chyrsiau nofio i ddysgwyr o bob oedran a gallu, gyda chyrsiau ar gael yn ystod gwyliau'r ysgol.

Gan wybod y pwysau sydd ar gyllidebau teuluoedd, rydym yn cynnig tocynnau teulu (mynediad i hyd at 5 o bobl, sef 2 oedolyn a 3 phlentyn – mae cymarebau'n berthnasol) am £11.85 y gellir eu defnyddio yn ein sesiynau hamdden a sblasio a chwarae, gan gadw hwyl i deuluoedd yn fforddiadwy! Ar gyfer teuluoedd ifanc, mae ein sesiynau sblasio a chwarae yn y rhan 23m ar fore dydd Sul yn ffordd ddelfrydol i'ch plant ymgyfarwyddo â nofio, gyda'r pwyslais ar gael hwyl mewn amgylchedd diogel, gan fagu hyder a meithrin sgiliau wrth wneud hynny!

Gall eich pwll cenedlaethol gynnig rhywbeth at ddant pawb, ni waeth beth fo cynnydd eich taith i weithgareddau dŵr. P'un a ydych am gystadlu yn y Gemau Olympaidd neu Baralympaidd yn y dyfodol neu rydych newydd ddechrau cael hwyl yn y dŵr, gallwn eich helpu i wireddu'r breuddwydion hynny ...

Os hoffech gael hwyl yn ystod eich ymweliad, beth am roi cynnig ar ein sesiynau sblasio a chwarae, dosbarth ffitrwydd neu gadw lle ar ein cyrsiau carlam i oedolion a phlant yn ystod gwyliau'r ysgol? Gallwch fod yn acwa-actif yn eich pwll cenedlaethol!

Gallwch gael mwy o wybodaeth drwy fynd i www.walesnationalpoolswansea.co.uk

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu'n fuan!

Cyfeiriad post:
Sketty Lane
Swansea
SA2 8QG

Rhif ffôn:
# 01792 513 513   

Cyfeiriad e-bost:
@ enquiries@walesnationalpoolswansea.co.uk

Gwefan:
W www.walesnationalpoolswansea.co.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
/
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
/

Oriau agor:

Open 6am - 10pm.

Gwybodaeth oriau agor:

The most up to date timetable information is on our website

Hygyrchedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion